KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Pályázatírástól a kivitelezésig

Támogatás célja

A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, ahol a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnek be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák a finanszírozást

 • devizabelföldinek minősül
 • bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkezik
 • gazdaságilag potenciálisan életképes
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • legalább 5 főt foglalkoztatnak
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a
KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott
energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes
Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok
figyelembevételével.

Például:

 • új eszközök beszerzése, így gépek, informatikai eszközök
 • vagy megújuló energiaforrást hasznosító, azaz a zöld energiát támogató technológiák megvásárlása;
 • a projekttel összefüggő immateriális javak beszerzése;
 • igénybe vehetők képzési és tanácsadási szolgáltatások is.
 • Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.
 • Hitelprogram keretösszege: 155,54 milliárd Ft
 • Hitel összege: min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft
 • Hitel pénzneme: HUF
 • Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejáratát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik.

Korszerűsítse épületét megtérülő energiatároló rendszerrel!

Az élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása céljából kiírt pályázat lehetőséget kínál az épület energiahatékonyságának növelésére és korszerűsítésére. Az energiatároló rendszer bevezetése az egyik leghatékonyabb módszer a fenntartható energiahasználat és a költségek csökkentése érdekében. Az energiatároló rendszer olyan technológia, amely lehetővé teszi az energiatermelés és -felhasználás időbeli eltolását.

KSTAR energiatároló szekrények
3db KSTAR energiatároló egység általunk átadva

Az energiatároló rendszer bevezetése számos előnnyel jár az élelmiszeripari üzem számára. Elsősorban csökkenti az energiafelhasználásból eredő költségeket, hiszen az olcsóbb időszakokban lehetőség van energiát tárolni, majd azt felhasználni a drágább időszakokban. Emellett növeli az energiafüggetlenséget is, hiszen az önfenntartó energiarendszer segítségével kevesebb lesz a hálózattól való függés.

Az energiatároló rendszer bevezetése továbbá hozzájárul az épület fenntarthatóságának növeléséhez is. A környezetbarát energiafelhasználás révén csökken a károsanyag-kibocsátás, így az üzem környezeti lábnyoma is csökken. Ezáltal az üzem a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatként pozitív képet építhet ki, amely hozzájárul az ügyfelek és partnerek bizalmához.

Az energiatároló rendszer bevezetése azonban komoly tervezést és beruházást igényel. Elengedhetetlen a szakértők bevonása és a megfelelő technológia kiválasztása, amely a legjobban megfelel az épület és az üzem igényeinek. Emellett fontos a műszaki és jogi szabályozások betartása is, hogy az új rendszer teljes mértékben megfeleljen a hatósági előírásoknak.

Összességében az energiatároló rendszer bevezetése nagy lehetőséget jelent az élelmiszeripari üzemek számára. A pályázat révén lehetőség nyílik az épület energiahatékonyságának növelésére és korszerűsítésére, amely hozzájárul az üzem hosszú távú fenntarthatóságához és versenyképességéhez. Az energiatároló rendszer bevezetése nemcsak a költségeket csökkenti, hanem környezetvédelmi szempontból is pozitív hatással van az üzem működésére. Ezért érdemes komolyan fontolóra venni a pályázatban való részvételt és az energiatároló rendszer bevezetését az élelmiszeripari üzemekben.

A hitelkérelmek benyújtása: 2024. április 30-tól december 30-ig

Érdeklődik a pályázat iránt?

Kapcsolatfelvétel
[Kérjük fejtse ki röviden érdeklődésének tárgyát!]

Kölcsönkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a Kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem fogadható be.

A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (MFB Pont Plusz) nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján (www.mfb.hu) teszi közzé.

A Hitelprogram keretében 2024. április 30-tól, 2024. december 30-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Hitelkérelmet az adott MFB Pont Plusz nyitva tartási ideje alatt lehet beadni.

A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

Jelen Hitelprogram keretében elektromos járműre vonatkozóan nem részesülhet támogatásban azon kölcsönigénylő, amely az „RRF-10.10.-1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című Felhívás keretében támogatást igényelt, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

A Hitelprogramban kezdő2 vállalkozások nem igényelhetnek támogatást.

Jelen Hitelprogram keretében nem nyújtható be kölcsönigénylés azon Kölcsönigénylő részéről amelynek már benyújtott, folyamatban lévő Kölcsönigénylése van. Újabb Kölcsönigénylés akkor nyújtható be, amennyiben a korábbi kölcsönigénylés elutasító döntéssel rendelkezik vagy a hiteldöntést megelőzően a Kölcsönigénylő a kérelmét visszavonta. Egy vállalkozásnak legfeljebb egy kérelme részesülhet támogatásban, amelyben kizárólag egyetlen megvalósítási helyszín adható meg, ahol a projekt megvalósul.

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2026. december 30-án lehet a Kölcsönszerződés alapján a
Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni

Saját forrás

A minden állami forrástól mentes Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Kamat0% / év
Kezelési költség; Rendelkezésre tartási jutalék; Előtörlesztési díj; Szerződésmódosítási díjNem kerül felszámításra
Késedelmi kamatA Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Egyéb költségekA kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés
megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön
folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj,
kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői,
közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Finanszírozási Összeg a Végső kedvezményezett által
bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül,
hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek,
költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidők

FutamidőA futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint – függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz:

– az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
– a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
– a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
– a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
– a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
– min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező – a beruházás részét képező – eszközhöz tartozó futamidő hónapban megadott adata alkalmazásával szükséges meghatározni. A
Rendelkezésre tartási időA kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi időA rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Projekt megvalósítási határidejeA kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Kölcsönfelvevők köre

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak4 , és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek. A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Kölcsön felhasználása

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

Törlesztés ütemezése

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot
követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem
munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

Biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig
nem idegeníthető el.

A Hitelprogram keretében kizárt az a Kölcsönigénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak:

 1. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes
 1. amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve
  reorganizációs vagy szerkezetátalakítási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,
  jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek,
  amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne;
 2. amennyiben a vállalkozás
  • valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
  • valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége(i) és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az adott végrehajtásra vonatkozóan fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezve lett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott vállalkozás teljesítése következtében megszűnt;
 3. amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
  • rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási illetve reorganizációs vagy szerkezetátalakítási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
  • rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
 4. amely azt a a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez venné igénybe „regionális beruházási támogatás”, „képzési támogatás” és „tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatás” jogcímen;
 5. amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 6. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kölcsönkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
 7. amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 8. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
 9. amely jogszabályban, Felhívásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 10. amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
  • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget
  • nem minősül átlátható szervezetnek;
 11. amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 12. amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásamely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 13. amely az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban, valamint egyéb szankciós hatóság által rögzített szankciós korlátozó listán szerepel, vagy amelynek képviselője és/vagy tényleges tulajdonosa szankciós korlátozó listán szerepel;
 14. amely gazdasági tevékenysége szankciós tilalmakat/korlátozásokat sért.